Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Earlier
 3. Gangrel

  Gangrel: Sabbat'ın Doğu Sahili'nden istilasından sonra, Camarilla Gangrel'in ayrılmasıyla bir darbe daha aldi. Geri çekilmelerinin nedenleri bilinmiyor; söylentinin ardından Justicar Xaviar, İç Çember'in huzuruna gitti, tek bir cümle söyledi ve gitti. Kelime klanın içine yayılır ve bir ay boyunca klanın çoğunluğu mezhep terk edip bağımsızlaşır. [1] [2] Greek Gangrel: Karanlık Çağ'da başlayan bir atılımdı. Onlar modern Şehir Gangrel'in tarihi öncülerindendir. Gangrel Mariners: Gangrel'in Denizcileri olarak statüsü, denizle olan ilgisine ve Gangrel'in su altında yaşayan insan sayısının çoğunluğunu seçip tercih etmeyeceğine bağlı olarak belirlenir. Okyanusun geniş alanlarına rağmen, Denizciler, sayılarının sadece 30'unu oluşturuyor. Mariners kendilerini ayrı bir kan çizgisi değil, bireyler olarak görme eğiliminde oldukları için sayıları küçümsenebilir, birçok eski Denizci çoğu zaman hayali uyarlamalarla değiştirilir; diğer Gangrel de dahil olmak üzere birçok kişi onları diğer vampirlerden ziyade canavarlar için karıştırır. Denizciler, kendi ana klanlarında olduğu gibi herhangi bir resmi organizasyona sahip değildir, büyük ölçüde bireyselcidirler. Bilinen tek Denizci grubu, Afrika'daki bir gölde yaşıyor ve sadece dört üyeden oluşuyor. Aksi takdirde, eğer iki Denizci şimdiye kadar buluşursa, genellikle yaş ve nesil temelinde otorite belirleyecektir. Denizci de iki farklı gruba uyma eğilimindedir: yerleşik ve göçebe. Sedanter Mariners, belirli bir göl veya nehir veya birkaç kilometre kıyı şeridine sahip bir bölge talep eder. Bu Denizciler aşırı derecede topraklar ve topraklarını herhangi bir müdahaleye karşı savunacaklardır. Öte yandan, Göçebe Denizciler'in toprakları yoktur ve gelgitler onları nereye götürürse gideceklerdir. Denizciler Protez kullanıyor çünkü gece görüş sonar, ayak yerine örgülü el gibi özellikler geliştirmişler Bundan başka, Proteanlerin biçimleri hakkında farklı kabul edilebilecek tek şey, Canavarın Şekline dönüşen hayvanlardır (bazen albatros veya martı gibi kuşları kuşatan kuşları alacaktır) uçuş formları için). Bu, yeni bir Disiplin sayılmaz, aynı Disiplin içerisindeki yerine başka yetenekler olarak sayılır. Merakla, Protein herhangi bir vampir tarafından öğrenilebilmesine rağmen, Mariner değişkenleri yalnızca diğer Gangrel tarafından öğrenilebilir. Greek Gangrel Gangrel, Babil'den önce bile insanın şehirlerinde saklanıyordu. Yüzyıllar geçtikçe, bu Gangrel farklı bir ortamda hayatta kalmaya odaklanmıştır -kendisi benzersiz tehlikeleriyle doludur. Yunan Gangrel kendilerini adını verdikleri gibi, ölümlüler icin Obfuscate'i geliştirdiler ve ölümlülerin bulunduğu tehlike altına gizlenmek daha iyi oldu. Yunan Gangrel, kanalları Nosferatu'yla da iyi şartlarda altında paylaştı. Çok az Yunan Gangeli var ve çoğu Karanlık Çağlar boyunca Paris'te en azından bir tane varmış gibi İstanbul'da ortaya çıktı. Vahşi kardeşlerinin aksine, vahşi doğaya cesaret edemiyorlardı. Gangrel toplantılarında hiç tanışmamış olsa da, birçoğu ana klanla bağ kurma konusundaki ilgilerini dile getirdi. Anda: "Ben bir canavar değilim, çobanım, koyunları senin gibi kurtlardan korudum, çünkü onları yemeyi diliyorum." Anda, Karanlık Çağlar boyunca Moğollar arasında var olan Gangrel'in bir kan çizgiydi. Kan hattının atası Cesur Dobrul'du. Kan lekesi içindeki kucaklaşma, muhtemel adayın yakınındaki Anda'nın tüm büyük Konseylerinin ardından yapıldı. Kucaklamadan sonra yeni Anda, yeryüzüyle kaynaşmak için Protein üzerinde hakimiyet de dahil olmak üzere hayatta kalma becerilerini geliştirmek için bir dizi sıkı testle yüzleşmek durumunda kaldı. Sınavı geçenler, hattın kan kardeşleri olarak görüldü ve kendi içtikleri için özgürdüler. Bununla birlikte, bir çok Anda Konseyle temas halinde kaldı ve önce Kucaklamayı görevlendirdi. Lhiannan: "Ağaçlar sizi parçalara ayırdığında, tanrınıza seslenmekten çekinmeyin, sizi kurtarırsa, bırakmamı bırakacağım". Lhiannan, Karanlık Çağlarda var olan bir toprak, anaerkil ve druidik Cainit kanlıydı. Onların, Clan Gangrel'in bir dalı olduğu düşünülse de, kendilerinin Caine'den inandıklarına inanmadılar; bunun yerine, "Crone" tarafından yapıldığına inanıyorlardı; bu Crone, gizemli bir figürdür. Nod kitabında adı geçer. Lhiannan, özellikle Disiplin Ogham formunda, ruh dünyasına eşsiz bir bağlantıya sahiptir. Modern zamanlarda, Avrupalı ormandaki güçlüGangreller hakkında s öylentileri garip, kanlı sembollerle süslenmiştir, bu yüzden belki de bazıları hayatta kalmıştır ya da belki başlangıçta kan çizgisini yaratan orman ruhu yeniden ortaya çıktı. Noiad: "Biz Geceyarısı Güneşi çocuklarıyız. Bir ailemiz var, elinizden geleni yapamadık ve hepsini yıkmak istiyorsun, değil mi?" Noiad, Karanlık Çağlarda Finlandiya'da yaşayan bir Gangrel kanlı çizgidir. Bunlar, Avrupa kıtasında ilk Cainite varlığını temsil edebilecek yabancı bir kan çizgisi olarak tasvir edilmiştir.Gangrel Laneti'ni, onları hayvanlardan besin alamayan bir dertten muzdaripler. Noiad'ların menşei Cainite tarafından unutulmuş ve ölümlü olmuştur. Noiadların zihninde Kuzey İskandinavya'daki Samí kabilelerini yönlendiren ve koruyan daima Kuzey'de yaşıyorlardı. Nihai sürülerine son derece bağımlı oldukları için, Noiads toplumlarında meydana gelecek her türlü değişikliği yalın bir şekilde reddetti; onları İskandinavya'daki Viking kültürlerinden kaçmak için daha ileri ve daha kuzeye sürdü. Bunu yaparken, Noiads, sürülerinden beslenmeksizin tamamen izole edilmiş bir vahşi doğada başıboş kaldıkları için, sürülerine yardım ettikleri kadar çok zarar verdiler; birçok kabilenin ve kan soylarının ölümüne yol açtı. Kanlı mensuplarının 15. Yüzyıldan sonra hayatta kaldılar mı bilinmiyor.
 4. Özel blog alanlarında özgürce içerik üretebilirsiniz.

 5. Forum üzerinde özel bir blog sahibi olmak için rPuan mağazamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

 6. Kuei-jin

  Kindred The East adlı kitabında sunulan Asyalı vampirleri. Diğer terimler Wan Kuei, Wan Xian, Gui Ren veya sadece Hungry Dead'dir. "Kuei-jin" terimi, hayalet anlamında Mandarin kelimesi (kuei) ve kişi (jin) için Japonca kelimesi bulunan birleştirilmiş bir kelimedir. Cathayan terimi, Batı Kainiteler tarafından Kuei-Jin'e atıf yapmak için sıklıkla kullanılır. Kuei-Jin'in kendisi saldırgan olduklarını kabul ediyor. Kuei-Jin'in, Wade Xian'ın bozguna uğramış torunları olduğu söylenebilir; eski şampiyonları yargılanma kararı alındı. Onlar ölümsüzler gibi yaşamak için lanetlendi, yaşayanların kanı içmekten başka bir chi enerjisi alamıyorlardı ve eski devletlerinin acımasız alay konusu olmaları için lanetlendi. kahramanlar ve şampiyonların yerini Cehennemin kendisinden kaçan suçlular ve katiller bulacak şekilde revize edildi. Sonra Wan Kuei'yi kendi suçlarını düşünmek için yalnız bırakıldı. O zamandan beri, düşmüş Wan Xian olan Wan Kuei, Batı vampirlerine benzeyen ekolojik bir yer işgal ederken yeniden dine dayalı bir din geliştirdi. Kuei-jin, batı vampirleri gibi bir başkasının eylemiyle yaratılamaz ve sayıları sınırlıdır ve kolayca yerleri doldurulamaz. Onların kanının kendine ait doğaüstü özellikleri yoktur ve Kan Bağları ya da Ghoul'lar yaratamazlar. Güneş batılı kuzenlerine olduğu kadar Kuei-jin için de tehlikelidir. Bununla birlikte, Kuei-jin güneş ışığına maruz kaldığında yanmaya başlamaz, bunun yerine, eti hiçbir şey kalmayana kadar çürümeye başlar, ancak tasfiye edilmiş bir ceset yığını olur. Kalpteki bir kazık, bir Kuei-jin'i otomatik olarak felce bağlamaz. Bununla birlikte, kalp Chi enerjisini işlemek için çalışır ve bazı tür saldırılar bir Kuei-jin'in vücudundaki Chi akışını bozabilir. Yin'in Vampirleri, Yang'ın unsuru olan ahşaptan zayıf düşebilir. Buna karşılık, Yang vampirleri Yin'in elementi olan metale karşı savunmasızdır.
 7. True Brujah

  TRUE BRUJAH Tarihteki karşılığı "Kartacalı Anibal" olan True Brujahlar, “filozof savasçı” mitine konu olmuş tarih öncesi savaşçılardır.True Brujah, Antediluvian kökenli 13 klandan biridir. Sonradan, diablarie sonucu peydah olmuş Brujah klanıysa, adını aldığı True Brujah'tan çok çok farklıdır. True Brujahlar zamanın akışını kontrol edebilmeyi sağlayan yetenekleri Temporis’in gücünden korkarlar. Keşiş edasıyla kendilerini büyük bir titizlikle eğitip, yeteneklerini zorda kalmadıkça kullanmazlar. Kullanırsalarda mutlaka ulvi bir amaçları vardır. Siyasi görüş olarak çoğu True Brujah “True Black Hand” yani Gerçek Kara-El adlı bir mezhepin mensubudurlar. Tarihçesi: Antediluvian Brujah’in, evladı Troile tarafından diablerie edilmesi sonucu artık tarih sahnesinde pek dikkat çekmemeye çalıştılar. Kartacayı ele geçiren Brujahlarsa, Eski Brujah’ın duygusuz, mesafeli iktidarının yerine düzensizliğin bu topraklarda hüküm sürmesine neden oldular. Onlara göre True Brujahlar "Kartaca da diğerlerinden ayrı, "bir üst-zumre" falan olduklarini zannediyorlardı. Hakettiklerini buldular". Karanlık Çağlarda: Orta Çağ'da Avrupanın dört bir yanına dağılmışlardı. Toplam nufusları kayıtlarda 10 olarak gözüküyordu. Reformun getirdiği aydınlanma sayesinde, tekrardan öğrenmek övülüp, üniversiteler kuruldukça saklanmaktan vazgeçtiler. Gelecek vaat eden kütüphanecileri mirasçıları olarak dönüştürdüler. Bu çocuklarda gecelerini yani tüm hayatlarını hep çalışmaya, derin düşünmeye ve kendini geliştirmeye adadı. True Black hand Dönemi: “Buyuk bir zulüm gördük. Babamizin kanini calmalari yetmezmiş gibi birde ismini de çaldılar! Bizler Gerçek Brujahlarız. Bir gün bu sokaklar Troile piçlerinin kanıyla yıkanacak!” Yıllar geçip Batı'da yeterli sayıya ulaştıklarında Tal'Mahe'Ra yani True Black hand adlı mezhebi kurdular. Amaçları Sahte Brujah’tan intikam almaktı. Intikam alma nedenlerini de çok mantıklı buluyorlardı. Victorian çağında: True brujahlara çok nadir rastlanır oldu. True black Hand'e çırak olarak gelen vampirler tarikatta önemli mevkilere geldiler. Aralarından bazıları Setitelerle işbirliği içinde bulundu. Kültürleri: Cogu True Brujah akli bedenden üstün tutar. Çünkü Dönüşüm(Embrace) bedeni tamamen değiştirse de akla pek bir etkisi yok hatta kötü bile etkiliyor diyebiliriz. Bu yüzden aklı bilgece kullanmak onlara göre daha değerli. Aklin mükemmelliyete ulaşması ise ancak felsefe, teoloji, tıp, astronomi ile mümkündür. Bilgelik yolunu seçmeleri kendi kişisel tatminlerinden dolayıdır. Kendi topraklarında efendi olmayı dilediler. Fakat gelin görün ki O çok sevip, emek verdikleri kusursuz ütopyalarından geriye, yanmış şehirlerinin yıkıntıları ve külleri kaldı. Çoğu elderlerinin canlı canlı oldurulmesini, araştırma notlarının birer birer yanmasını izlemek zorunda bırakıldılar. Hiçbir klandan görmediği hainliği kendi akrabalarından gördüler. Bu yüzdendir ki Brujahlar birbirine karşı büyük bir kin besler. Diğer klanlardan nefret etmedikleri kadar birbirlerinden nefret ederler. Diğer vampirler dünyada kötü izlenim bırakadursunlar. "Gehenna" gerçekleşirken onlar atalarına yardım edecekler. Kıyametten ise Sapkın akrabalarını kurban ederek kurtulacaklar. Antediluvianlar birer birer uyanırken günahkarların cezalandırılmasını talep ediyor olacaklar. Embrace(Dönüşüm): True Brujahlar hazine değerindeki bilgilerini üniversitelerden toplar. Bazen İki öğretmen arasındaki tartışmaya, bazense öğrencilerin öğretilen bilgileri eleştirmesine dikkat kesilirler. Brujahlar için üniversiteler ileriye dönük bir evlat bulabilmek için mükemmel yerlerdir. Sadece parlak, orjinal düşünebilen, fikirlerini cesurca ifade etmekten çekinmeyen insanları potansiyel mirasçıları olarak görüyorlar. True Brujahlar tecrübeli ve eğitimli kişileri tercih ediyor ama bazen akıl yaşı olarakta olgun gençleri seçtikleri oluyor. Her kültüründen insanı dönüştürebilirler. Yeter ki aradıkları o ışığı bulabilsinler... Disiplinleri: Nod kitabına gore Kabil "Celerity" isimli bir disiplin geliştirmişti. Sahibine hız kazandıran bu yetenek, torunu Brujah tarafından daha da gelistirilerek Temporis adlı disipline evrildi. Troile babasını diablarie ederken Temporis'in ezik versiyonu olan "Celerity"i öğrenebildi. Günümüzde, modern kütüphaneciler olarak bilinen True Brujahlar, Temporise ait kayıp sırları yeniden keşfetmek üzere araştırmalar yapıyor. Zayıflıkları: Kuzenlerinin aksine True Brujahların mizaç olarak ruhsuz diyebileceğimiz, duygularini hissetmekte güçlük çeken bir yapıları var. Duygularını nadiren gösterirler, gösterdikleri duygu da olması gerekenden daha az tutkuyla sergilenir. Kaybettikleri Humanity'i geri kazanmak onlar için iki kat daha zordur(2x exp ister). Kanlarından onlara miras kalan öfkeye karşı direnmek için kendilerini eğitmek zorundalar. Organizasyon: True brujahlar daha önceden kararlaştırdıkları yerlerde yilda iki kez toplanti yaparlar. Toplandıkları zamansa politika, felsefe, din, sanat, müzik gibi çeşitli konular hakkinda konusmayı severler. Mirasçılara klanlarının geçmişini anlatırlar. Sahte Brujah'ın onlara yaşattığı vahşeti, alacakları intikam hakkında atıp tutarlar. Klan üyeleri birbirleriyle sıkı bir dayanışma, bilgi paylaşım içerisindedirler. Unutmadan True Brujahların günümüzdeki lakabı ise “Elois”tir. Elois kelimesi H.G. Wells'in Zaman Makinesi adlı kitabında geçen bir çeşit ırktır.
 8. Version 1.0.0

  0 downloads

  VTM Oyunu için PDF formatında kullanıma hazır karakter kağıtları.
 9. Version 1.0.0

  0 downloads

  VTM Oyunu için PDF formatında kullanıma hazır karakter kağıtları.
 10. Version 1.0.0

  0 downloads

  VTM Oyunu için PDF formatında kullanıma hazır karakter kağıtları.
 11. Version 1.0.0

  1 download

  494 içeriğe sahip Dungeons and Dragons 5e Monster Manual Token Koleksiyonu.
 12. Tek Tıkla rPuan Kazanmak

  rPuan Mağazası'nda bulunan ve forum sayfamıza entegre edilmiş çeşitli ürünleri satın alabileceğiniz, hediye edebileceğiniz ve kullanabileceğiniz rPuan'ları artık tek tıkla kazanabilirsiniz! Tek yapmanız gereken şey Discord Sunucumuz üzerinden bir davet kodu oluşturmak ve arkadaşlarınızı davet etmek. Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz takdirde Discord üzerindeki "davet-kayıtları" kanalı üzerinden davet bildirimlerini görüntüleyebileceksiniz. Nasıl Yaparım? Sunucunuzu açın ve kanal adının yanındaki "Davet Oluştur" simgesine tıklayın. En son iletişim kurduğunuz arkadaşlar veya grup DM'leri için davet bağlantısı ve doğrudan davet düğmeleri içeren bir kutu görünecek. Görünen kutuda "Davet bağlantısını düzenle." düğmesine basın ve gerekli ayarlamaları aşağıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere düzenleyin. Bu yapacağınız düzenleme davet bağlantısının sonsuza kadar sürmesine yardımcı olacak. Davet bağlantısını asla bitmemeye ve limitsiz kullanıma ayarlayın ve bağlantı kodunu mavi düğmeye basarak oluşturun. Oluşturduğunuz davet bağlantısını arkadaşlarınıza göndermeye başlayın. rPuan Dağıtımı Davet edilen her gerçek davet başına 1 rPuan kazanacaksınız. Her hafta cumartesi günleri davet lider tablosu bu duyuru konusunun altından yayınlanacak, davetleri gerçekleştirdiğiniz Discord hesabınız üzerinden Kraygaso#6292 kullanıcısına özel mesaj yolu ile forum hesabınızın bağlantısını ilettiğiniz takdirde davet ettiğiniz kişi sayısına takiben rPuan'lar hesabınıza tanımlanacaktır. NOT: Hafta liderine %10 ekstra rPuan tanımlanır.
 13. Do you wanna talking about Cthulhu?
 14. Aldığın, naif bir kılıç darbesinin kestiği o ölümlü etini yara olarak sayıyorsun, ha? İnan bana, bende daha büyük bir acı var. Bu acı, yüzlerce yıllık açlığın acısından beter. Kalbinin aç kurtlar tarafından yenilmesinden de. Bu acı binlerce kez ölmekten de evla, ki ben binlerce kez öldüm. Bu acı, on binlerce fani ruhunun senin etinden ve kemiğinden geçişini hissetmenden de acı. Bu acı, eşi benzeri olmayan bir acı. Vindamere Lordu, kont Viktor
 15. Ben Ozitinia Kralı, kont II. Karl von Nordah. Bu mektubu yazıp, dünyanın dört bir yanına gönderiyorum, çünkü yardıma ihtiyacımız var. Yaklaşık iki hafta önce, Ozitinia Krallığı'nda ve yakın bölgelerde bizim "anormal" olarak adlandırdığımız olaylar yaşanmaya başladı. Sokak aralarında parçalanmış cesetler bulundu, küçük yaşta çocuklar kayboldu, çoğu bilge ve din adamları yataklarında ölü bulundu... Bu olayların ardından, Bradford'da kara bir sis belirdi. Bu sis yavaş bir biçimde hareket ederek, Bradford'u ve Lanteslos'u içine aldı, ve buraya doğru yöneliyor. Geçen şafak babam kont I. Franklin von Nordah, seçkin kraliyet şövalyeleriyle birlikte, ne olduğunu anlamak için sisin içine girdi, ancak geri dönemedi... Onlardan önce ve sonra çokça askeri ve şövalyeyi gönderdik, ancak onları da aramızda bulamadık. Maceracılar, bilgeler, büyücüler, din adamları, bu mektubu her kim okuyorsa, lütfen yardım edin. Artık umudumuz kalmadı... Ozitinia Kralı, kont II. Karl von Nordah 6 Haziran 2020
 16. FRP Oyuncusu Başvuru Formu [AÇIK]

  İsim : Batuhan Fırat Sonğur Discord Rumuz : BATUHAN SONĞUR#0790 E-POSTA:batuhansongur@hotmaiL.com Yaş : 20 Katılmak İstenen Oyun : frp Daha önce FRP oynadınız mı? Oynadıysanız hangi sistemlerde : TSM ASGART MOMENTUM Discord sunucusundan ayrıldığı için red.
 17. Dinine bağlı karakter mi? Dinsiz karakter mi?

  Spesifik olarak bir cevap aramak yerine, karakterinin gözünden cevap araman her türlü daha iyi olacaktır. Başkalarının fikrini soruyorsan da, ben genellikle deity'si sağlam karakter oynarım . Rol içine çokça "obje" ekleyebiliyorsun, bu da can katıyor bence.
 18. Dinine bağlı karakter her türlü iyidir ya. Divine bir güç yanındayken daha güvende hissediyorum ama rol yapmasını zorlaştırdığı doğrudur ama o zorlukta bence oyuncuyu sıkıcak kadar değil. Cevaplarınızı bekliyorum.
 19. NoLivesMatter

  Iä! Iä! Cthulhu Fhtagn!
 20. My precious master...
 21. En Garip Karakter Kombinasyonlarınız!

  Yeni bir güncelleme: Runeterra settinginde, Robot olup aynı zamanda Kaplumbağa Ninja olan, Nin'turtle-Bot. Kendisi Piltover'lı soylu bir ailenin genç, mucit bir delikanlısı tarafından yaratılmıştır. Yıllarca birlikte yaşarlar, ancak bu yılların birbirini kovaladığı sürenin sonunda, Bu genç hayatını kaybeder. Nin'turtle-Bot toprağa sadece eski dostunu değil, aynı zamanda onun için harcamış olduğu tüm anı segmentlerini gömer. Artık yeni bir "şeye" hizmet etmesinin farkında olduğu için Ionia yollarına düşer. Nin'turtle-Bot
 22. Karakter Hikayelerim(1)

  Quril bir yarı-elf barbar. Yarı-elfler genellikle elfler gibi zariftir ve insanlar tarafından hoş karşılanırlar ama Qurilin geldiği şehirde kimse onu sevmezmiş çünkü insanlar yarı-elflerin kendini çok üstte gördüklerine inanırlarmış. Quril hor görülürdü ve sevilmezdi örneğin Bir barda bir sandalyeye oturduğunda yanındakiler kalkardı. Quril çok sabırlı ve sinirini asla dışarı göstermezdi, her zaman içine atardı. Bir gün bu dışlanmalara dayanamayacak hale geldiğinde kendini şehir dışındaki ormana attı. Orda sinirini ağaçlara vurarak çıkaran Qurilin eli kanamaya başladı. Bu kan kokusunu alan bir kurt Qurili kovalamaya başladı. Quril tüm hızı ve gücüyle koşmaya başladı. Artık kalbi yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı, en sonunda bir dala takılıp düştü. İşte o an Qurilin içinde tüm nefret ve dışlanma duygusu ortaya çıkar. Artık Qurilin gözü kan bürünmüştür. Tüm gücüyle kutru boğmaya başlar, pençelerini hava tutup sıkmaya başlar, tüm sinirini kurttan çıkarmaya başlamıştır ve en sonunda kurt ölür. Kurt öldükten sonra bir ağacın kenarına oturup ne yaptığını sorgularcasına çok uzun bir süre yere baktı. Sonra o geldi. Wezmach Qurili buldu, ona elini uzattı ve o günden beri Qurilin en iyi dostuydu. Wezmach olanları anlamıştı. Wezmach Qurilin içindeki öfkeyi gördü ve ona nasıl savaşılacağını öğretti. 6 ay boyunca Wezmach ve kabilesi ile yaşadı ama bir kabile hayatı yaşamak ona pek uygun gelmiyordu. Quril dünyayı gezip varlıklara yardım etmek istiyordu. Tabii bunu belli etmiyordu yani ettirmediğini zannediyordu. Bir gün avdayken Wezmach bir kurt sürüsü tarafından yakalandı, Wezmach çetin savaştı ama kurtlar normal bir sürüden çok daha fazlaydı ve Quril o ara kırbalarına su dolduruyordu. Geldiğinde Wezmach yerde son nefesiyle kurtları yumruklamaya çalışıyordu. Quril baltasını ne zaman kaldırdığını ve bir kurt sürüsünü sıraya dizdiğini bilmiyordu. Kendine geldiğinde tüm kurtlar ortadan ikiye ayrılmıştı. Wezmachın yanına gitti. Yanına oturdu ve üzgün bir şekilde yanına oturdu. Wezmach son nefesiyle şu sözleri söyledi “Hayatını yaşa” ve öldü. Quril bunu duyunca şaşırmıştı çünkü Wezmachın onu düşüncelerini anladığını zannetmiyordu. Quril o günden beri diyar diyar gezip hayatını en iyi şekilde yaşamaya çalışıyor ve eski yaşadığı şehirde neden dışlandığını bilmediği için insanlara kendini insan olarak tanıtıyor. Dış görünüş: 32 yaşında sakallı ve kaslı, bir insan gibi görünüyor. Bir insana göre fazla yakışıklı, konuşmalarında fayda sağlıyor. Zırh olarak bir şey giymiyor göğsünü kaplayan bir deri parçası var o kadar. Aile: Annesi hatırlamıyor. Kendisi doğduktan sonra babası onu terk etmiş.
 23. En Garip Karakter Kombinasyonlarınız!

  Half-elf Barbar olabilir. İnsanlardan dışlandığı için sakal bıraktı ve insan gibi davranıyordu. Savaşa girdiğinde ise o dışlanmasının öfkesini düşmanlarından çıkarıyordu.
 24. Bir Ilmater Cleric'i Duası

  Bu cleric, Ilmatere hizmet etmektedir. Ve önünde insanlara eziyet ediliyordur: Tanrım Ilmater, Kalıcı olan tanrı. Bu insanların çocuklarının annesiz ve babasız büyümelerine izin veremem ama bu olayları durdurmak için gücüm yeterli değil. Bana bu konuda yardım et! Bu insanların bu eziyeti çekmesine izin verme! Ebevynsiz çocukların hepsini doğru yola çekmem imkansız bu yolda onlara yol gösterecek olan anneleri ve babalarıdır. BANA GÜÇ VERMEN İÇİN SANA YALVARIYORUM, ILMATER!
 25. Wakaman

  Arinth'in Kralı Tybalt zamanında, tıpkı kral babası gibi çapkın, ve istediğini elde etme arzusu ile kaplanmış durumdaydı. Bu arzunun en büyük kurbanlarından biri de daha o zamanlar 16 yaşında olan, Wakaman'ın annesi Tharera idi. Bu istismarın ardından, Tharera'nın sesi susturulmuştu, ne kadar kabul etmese de belirli miktarda para verilmişti. Ayrıca şehir içindeki evinden atılıp, yıkık dökük evlerin bulunduğu, şehir dışına taşınmak zorunda kalmıştı. Wakaman'ın doğumu dahil, bu zorlu süreçte Tharera'nın yanında Yhanor'lu bir kadın bulunmuştu. Bundan ötürü Tharera her daim Yhanor'u över. Wakaman'ın en büyük hayallerinden biri olan, bu gettodan ayrılıp şehir içine taşınmayı her düşündüğünde gözleri hırs ile dolar. Wakaman henüz 8 yaşındayken bu hırs hat safha olmuştu, ve bu yıkık dökük şehirden ticaret amaçlı geçen tüccarlar, onun için bir ideal olmuştu. Wakaman Wakaman hislerinin peşinden gitmeliydi, ancak ülkenin bu durumunda bir şey yapamayacağı kesindi; çünkü savaş vardı, ve Arinth pek de bu savaşın galibi gibi gözükmüyordu. Savaş ne kadar merkezden uzakta, ülke sınırlarında olsa da, ülke içinden rahat bir şekilde hissedilebiliyordu. Bu yüzden manastırlardan rahipler aracılığıyla okuma ve yazma öğrendi. Fakat manastırda geçirdiği her saniye, büyünün ne kadar kötü bir şey olduğu aklına kazınıyordu; çünkü büyü yapan şifacılar, burada yakılıyordu. Wakaman henüz 10 yaşındayken yuvasını savaş vurdu. Ve annesi bu savaşın bir kurbanı olmuştu. Gözleri, gökten alevler indiren, kara pelerinlerin içindeki büyücüleri rahat bir şekilde görebiliyordu. Tharera bu durumdan zar zor kaçabilse de, manastıra ulaştığında hiçbir şifacı ona yardım edemedi, ve son nefeslerini orada verdi. Wakaman bundan sonra şehrin içinde korunmak istemişti. Birkaç arkadaşıyla birlikte şehir içine girdi, ancak gardiyanları gördüğü an (ünvanının hakkını verip, p*çlik yaparak) arkadaşlarını ispiyonladı, ve kendisi şehir içinde kaldı. Ancak kalacak yeri yoktu; gardiyanlara yardım etmek belki ona kalacak bir yer sağlayabilirdi, ancak sağlamadı. Çokça ettiği "yardım" cevapsız kaldı. Köle tacirleri ile antlaşma yaparak, dışarıdan gelen çocukları kandırarak, çocukları sattı. Bu işlerin sonunda bir tüccarla tanıştı, ve onun yanında devlet işlerini ve ticaret işlerini öğrenmeye konuldu. 15 yaşında bir tavernada kızlarla eğlenirken, içeri birkaç kraliyet gardiyanı girdi, kızları kılıçtan geçirip Wakaman'ı aldılar. O gün Wakaman Kral Tybalt ile tanışmıştı, ve onun babası olduğunu öğrenmişti. Tybalt artık yaşlanıyordu, belki de Wakaman'ı gelecekte bir kral olarak gördüğü için eğitmeye konulmuştu. Ancak Wakaman'ı burada tutmanın zor olacağını biliyordu, bu yüzden yaptığı bütün işleri düzeltip hizaya soktu, ve Wakaman'ın gözünü korkutmak için bir plan yaptı. Tybalt (Arinth Kralı) Ancak bir gün odasına gardiyanların eşliğinde başlarında çuvallar olan, 5 tane çocuk girdi. Başlarındaki çuvallar kaldırılınca anladı; bu çocuklar, köle tacirlerine sattığı çocuklardı. Belki de Kral onun gözünü korkutuyordu, ancak bu hiçbir şey ifade etmez. Ya kralın himayesi altında kalacaktı, ya da zindanlarda çürüyecekti. Tybalt da artık saçma şeyler yapmayacağının sözünü verdi, ve asil bir eğitim almaya başladı. 10 yıl süren eğitiminde kadınlar, içkiler, uyuşturucular, ve en önemlisi para tarafından çok şımartılmıştı; ancak iyi bir şekilde eğitilmişti. Kralın p*ç çocuğu olmasına rağmen ileride iyi bir kral olacağı, herkes tarafından hemfikir edilmişti. Ancak Wakaman sonunda babasının bile ört bas edemeyeceği bir şey yaptı: kaybettiği kumar oyununda bir soylunun elini kesti. Kral yaptığı "küçük" kötü olayları örtbas edebilirdi, ancak bu olay fazlaydı. Bunun sonucunda kral, Wakaman'ı Yhanor'a, lordluk yapması amacıyla gönderdi. Şehre lord olarak inmesinin biraz ardından, Kaela (bkz. Kaela (henüz yazılmadı)) ile evlendi, ve yine karısı tarafından öldürüldü (bkz. Yhanor). Yazan: Ahmet "Helmantes" Hardrock Düzenleyen: Ceyhun "Thunder" Şimşek
 26. 4

 27. 3

 1. Load more activity

Hakkımızda

Roleplay Turk projesi 25.06.2019 tarihinde hayata geçirilmiş bir platform projesidir. Proje kapsamında ekip üyelerimiz tarafından özenle hazırlanan roleplay ve oyun içeriklerinin yanı sıra çevrimiçi oyun platformlarında bulunan Türk rol sunucularının değerlendirmesi gibi interaktif projeler yer alacaktır.

Platform Bağlantıları

Sunucular Platformu Bağlantıları

×